Veldedighetsmiddag 2021

Dato for Veldedighetsmiddag 2021 blir lørdag 22. januar.
Hold av datoen. Mer info kommer.

Middagen ble avlyst pga covidrestriksjoner.