Lokale frivillige lag samt humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner har mulighet til å avholde små, tradisjonelle lotterier på en enkel måte.

 

 

 

 

Kontonr. 4448.14.43528,
husk og merk betalingen med
ditt navn og e-postadresse.