En minnegave er en fin måte å hedre noen
som har gått bort på. Den er et alternativ
til en vanlig blomsterhilsen og skjenkes til
minne om den avdøde.
Å gi en minnegave til Lene Maria for rent vann er å gi til liv som skal leve videre. En slik minnegave gjør det lettere for kvinner og barn å skape seg sin egen framtid.

 

Slik kan man gi
Kontanter kan samles inn på begravelsesdagen, og/eller settes inn på Lene Maria for rent vann sitt kontonummer 4448.14.43528.

Om ønskelig kan dette oppgis i dødsannonsen.

Innbetalingen merkes “Minnegave”, avdødes navn, og gjerne navn og adresse på pårørende, slik at vi får sendt dem en oversikt.

Husk å angi navnet på den avlidne og nærmeste annhørige.

Informasjon til pårørende
I etterkant vil  Lene Maria for rent vann  sende et takkebrev, der vi opplyser om hvor mye som kom inn totalt, og hvem som har bidratt.

Takkeannonse
Dersom de pårørende ønsker det, kan Lene Maria for rent vann sette inn en annonse som takker giverne.