Kort om prosjektet i Rivercess County, Liberia

Etter at vår første brønn/vannsystem i Kenya er fullfinansiert og blir ferdigstilt i februar 2013,bestemte vi oss i samarbeid med Voss Foundation å støtte flere brønnprosjekt som er under utbygging i Rivercess County, Liberia.
Dette for at Voss Foundation sin samarbeidspartner i Kenya ikke ønsker å ha for mange prosjekt på en gang.Ved å støtte et prosjekt i et annet land vil vi også oppfylle Lene Maria’s reiselyst og nysgjerrighet på andre kulturer.
Her er det stort behov for flere brønner for de 80000 innbyggerne i dette omerådet.
Per idag har kun 25 % tilgang på rent vann.Myndighetene har som mål å ha en brønn for hver 250 innbygger som standard. I dag er ca 1000 innbyggere pr brønn og noen landsbyer har ikke tilgang i hele tatt på rent vann.
For å oppnå myndighetenes mål om 100% dekning så kreves det 320 nye brønner!145 brønner er tilgjengelige,80 av disse fungerer og 65 er defekte.
Brønnene i Liberia er ikke solcelle drevet og vil være av handpumpe typen.Disse brønnene er betydelig billigere å bore/montere ,ca 26500,- nok pr.brønn.
Det har allerede kommet inn nok penger til å finansiere de første brønnene og vi fortsetter videre i Liberia med flere brønner.Vi vil også vurdere å gi penger til reperasjon av de defekte brønnene som vil gi en raskere tilgang på rent vann enn å bygge nye brønner.

Prosjektet i liberia er nå godt i gang pr.01.02.13 og bidraget som er gitt til
RiverCess County Liberia gir opptil 3500 mennesker et håp om en bedre fremtid.
Les mer her.

Kpor Town i Liberia får ny brønn og sanitæranlegg til 800 personer.
Les mer her.

SENGBLOH!

Den første brønnen i RiverCess County er nå ferdig. I landsbyen Sengbloh får 400 innbyggere rent vann, kjempefint!
Les mer her!

Den første av de fem håndpumper inkludert i Lene Maria for Rent Vann prosjektet i Rivercess er nå fullført, og gir tilgang til rent vann for 400 personer i Sengbloh!
Vi er stolte av å kunne lansere vårt fylke-til-fylke-programm i River Cess med Voss Foundation og ser frem til å jobbe sammen for å løse fylkets utfordring i å møte tusenårsmålet for vann innen 2017. – Saran Kaba Jones, grunnlegger og administrerende direktør, FACE Afrika

FACE Afrika identifiserte Sengbloh som en prioritet i løpet av deres første behovskartlegging, begynte så Rivercess prosjektgjennomføring der.

I juni 2012, jobbet vi med River Cess fylkets ingeniør og utviklings ansvarlige for å gjennomføre en behovskartlegging. Den tok en omfattende titt på dagens behov i fylket, distriktet, byen og landsby nivåer. Vi jobbet systematisk for å identifisere områder med direkte behov der sosiale og økonomiske indikatorer er svært lav …
River Cess fylkeskommune fremhevet Sengbloh som marginaliserte og underutviklet i vann og sanitær, gjennomførte vi vår egen behovsvurdering ved å besøke landsbyen.
Vi snakket med lokalbefolkningen for å få førstehånds beretning om vann utfordringer og behov .Vi undersøkte landsbyens nåværende vannkilde. Sengbloh landsbyen er også ganske isolert fra andre byer og landsbyer .Den ligger veldig utilgjengelig med bil eller motorsykkel som gjør det mindre sannsynlig for å få hjelp gjennom innsatsen regjeringen og andre frivillige organisasjoner gjør. Alle disse faktorene ovenfor var et klart tilfelle for å iverksette prosjektet med ny brønn. – Saran Kaba Jones

En lokal entreprenør hadde begynt å grave en brønn på vegne av en NGO flere år siden, men prosjektet ble forlatt og aldri fullført. Under FACE Afrikas første befaring og møter med landsbyfolket, ble det besluttet å rehabilitere eksisterende brønn og utstyre den med en ny håndpumpe og utnytte eksisterende ressurser. Landsbyfolkene var svært glade for prosjektet og samlet steiner og sand i forkant av FACE Afrikas ankomst på stedet før byggefasen. FACE Afrika bemerket et imponerende høyt nivå av lederskap i prosjektgjennomføring som kommer fra kvinnene i Sengbloh.

FACE Afrika

Vi var svært fornøyd med nivået på samarbeid fra innbyggerne i Sengbloh og den høye samfunnsdeltakelsen førte til en jevn implementeringsprosess. Vår første fylkesvis prosjekt i samarbeid med Voss Foundation var en komplett suksess! – Emmett G. Wilson, Program Coordinator, FACE Afrika

I tillegg til konstruksjon, inkludert prosjektgjennomføring, utvelgelse og opplæring av vann styringskomiteen samt et fellesskap om forståelsen av hvor viktig hygiene er.

Vann komitéen, bestående av to menn og to kvinner, ble valgt på grunnlag av innstilling fra samfunnet, deres vilje til å tjene i komiteen, og deres lederevner. Det er også en del av FACE Afrika politikk at bare fastboende er kvalifisert til å delta i vann komiteen. Dette er fordi noen beboere reiser til større byer som Monrovia og kommer tilbake til hjembyen kun for korte besøk. Denne politikken sikrer at samfunnet beholder begått lokalt lederskap, og opplæring og kompetansebyggings arbeidet ikke er bortkastet. Vannkomiteen har ansvar for fremtidig vedlikehold og service av vann anlegget. De fikk grundig opplæring i pumpe mekanikk samt et reparasjons verktøysett.
Under bygging av brønnen, observerte de og deltok i installasjonen av håndpumpen. Opplæringen innholdt også hvordan demontere og deretter montere håndpumpen. FACE Afrika forplikter seg til å overvåke avsluttede prosjekter regelmessig i inntil 10 år, og støtter lokalsamfunnet med hvordan de skal administrere sine egne vann-tjenester og fasiliteter.

Hygieneutdanning

Hygieneutdanning er en annen viktig del av prosjektgjennomføring, slik at samfunnet forstår betydningen av sikker hygiene,bruk av rent vann og effektive sanitærforhold for å hindre vann-relaterte sykdommer.
Informasjonen i Sengbloh ble gjennomført gjennom en serie av møter og workshops med kreative og kulturelle kommunikasjonsverktøy, for eksempel sang, drama, historier og bilder, for å øke bevisstheten om bruk av rent vann og god hygiene. De eldste er de som bestemmer og kvinner er tradisjonelt ansvarlig for vannforsyning og sanitær, samt opprettholde et hygienisk hjemmemiljø, slik involvering av begge gruppene er viktig. Vannkomiteen ble også utdannet som helse lærere for å informere om vann og hygiene. FACE Afrika har funnet ut at bygdefolk noen ganger trenger å høre og forstå hvorfor den nye livsstilen blir foreslått (sikkert vann fra pumpe) er bedre enn den gamle måten (bekke vann).
I ett tilfelle ble det nevnt at bekke vannet vanligvis var kaldere enn pumpe vann og fortsatte å bruke bekk vann. Dette illustrerer hvorfor hygiene utdanning er så viktig!

Rehabilitering av brønnen og installasjon av den nye håndpumpe tok to uker, fra januar 26 til februar 9. Vannet ble pumpet opp og en prøve sendt til Helsedepartementet. Den offisielle åpningen skjedde 17. februar, da nøkkelen til pumpen ble overlevert til landsbyens myndigheter.