22. juli 2013

No_name_5004421a

Mandag kveld samlet venner, pårørende og artister seg i NTE Arena for å minnes Lene Maria Bergum og de andre som mistet livet på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli i 2011.

Markeringa foregikk nøyaktig to år etter de grusomme hendelsene.

Før minnekonserten ble det holdt ei minnemarkering ved Vestre Havn. Her ble ofrene hedret gjennom ett minutts stilhet, etterfulgt av rosenedleggelse på minnesteinen.

Årlig markering
Videre gikk turen til NTE Arena, hvor seks lokale artister og band framførte sanger under minnekonserten «Lene Maria for Rent Vann». Kine Kvalstad var første artist ut. I løpet av konserten fikk vi også høre Sivert Moe, Bad Influence, Humans, Anne Mette Leite og Chand Torsvik.

Artistene stilte opp frivillig, og billettintektene går til fondet «Lene Maria for Rent Vann». Redaktør Kim Riseth i Namdalsavisa sier at dette likevel ikke er det viktigste med markeringa.

– Det viktigste er at vi er sammen. Vi ønsker at dette skal bli en årlig minnemarkering, fordi vi føler at det er behov for det, sier Riseth.

Han påpeker også at dette ikke var ei markering som kun var ment for å minnes Lene Maria Bergum.

– Dette er en plass for å samles, ikke bare for pårørende til Lene Maria, men for alle som ble berørt av 22. juli-hendelsen.

Utvides til organisasjon
Under minnekonserten fortalte far til Lene Maria Bergum, Arnulf Bergum, at fondet «Lene Maria for Rent Vann» nå skal utvides til å bli en veldedighetsorganisasjon.

– Slik har vi større muligheter til å søke støtte fra andre forbund. Fokuset vil likevel være det Lene Maria sto for. Rent vann vil være hovedfokuset, forteller Arnulf Bergum.

Denne utvidelsen gir større muligheter, slik at familien nå også kan støtte andre prosjekter i tillegg til dagens vannprosjekt, hvor det bygges brønner med rent vann i Samburu-distriktet i Kenya og i Liberia.

– Vi kommer nå også til å støtte blant annet helseprosjekt og skole- og utdanningsprosjekt i Afrika, opplyser Bergum.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Etter at vi var i Kenya, så vi behove for hjelp, ikke bare med rent vann, men også innen helse og utdanning. Rent vann er alfa og omega, men det er så mye mer de trenger, forteller Arnulf Bergum.

Skal bygge skole
Organisasjonen skal beholde navnet «Lene Maria for Rent Vann». Første støtteprosjekt vil være å opprette en skolebygning i Kenya, samt et sanitæranlegg og en brønn i samme område. Prosjektkostnadene er beregnet å være på rundt 350.000 kroner.

– Det er under planlegging nå. Det står igjen en del penger på kontoen til fondet, som skal brukes til å starte opp prosjektet med, sier Arnulf Bergum.

Fondet vil gjøres om til en veldedighetsorganisasjon i løpet av juli måned.