Alt fra kofferter, sko, konsertbilletter og hotellopphold til brettspill, sykler og signerte gitarer gikk «under hammeren» – der overskuddet går til det neste prosjektet som er i Liberia. Auksjonarius Sveinung og Sigmund Kveli kunne smile bredt etter endt auksjon som innbrakte 32.000 kroner.
Det kunne også oldermann Jens Ramfjord i kokkenes mesterlaug i Nord-Trøndelag som hadde gått i bresjen for å arrangere en veldedighetsmiddag til inntekt for Lene Maria for rent vann. På kveldstid stilte et titall kokker fra kokkenes mesterlauget opp, og bød på ni-retters middag i Namdalshagen. All maten var sponset, og det var også en rekke kunstverk som ble auksjonert bort. Til sammen innbrakte det 48.000 kroner.
Tove og Arnulf Bergum er helt overveldet over all støtten de får fra alle hold for å samle inn penger til prosjektet til minne om datteren Lene Maria, som mistet livet på Utøya 22.juli i fjor.
Dinner and auction proceeds of NOK 80,000 for a new project in Liberia
A dinner and charity auction were held on Saturday, October 20th in Namsos to raise funds for the “Lene Maria for Clean Water” campaign. After reaching their goal to fully fund a large water project in Masiketa, Kenya, the Bergum family is already well underway to support a second project, which will be in Liberia.
During the auction, items ranging from suitcases, shoes, concert tickets and hotel stays to board games, bicycles and signed guitars went “under the hammer” – and the profits go to the next Lene Maria for Clean Water project. The auction raised 32,000 NOK.
Following the auction, a dozen master chefs offered a nine-course dinner in Namdal Hagen, organized by Alderman Jens Ramfjord from Nord-Trøndelag. All the food was sponsored, and there were also a number of artworks that were auctioned off. Proceeds from the dinner totaled 48,000 NOK, donated to Lene Maria for Clean Water.
Tove and Arnulf Bergum are completely overwhelmed and grateful for all the support they get from all quarters to raise money for the project in memory of their daughter Lene Maria, who died at Utøya on July 22 of last year.

 

Lørdag 20. oktober ble det holdt middag og auksjon i Namsos til inntekt for Lene Maria for rent vann. Etter at målet om å samle inn 300.000 kroner til finansieringen av et stort vannprosjekt i Masiketa i Kenya er nådd, er familien Bergum allerede godt i gang med neste prosjekt.