Litt mer om vårt neste store prosjekt, ferdig i august 2014.

I nærheten til skolen i Samburudistriktet, Kenya vil en defekt brønn bli reparert og monteres nye rør ned i brønnen.Brønnen vil få solcellepaneler som skal drifte pumpa som igjen  skal pumpe vann opp i en 10000 liters tank.Fra tanken vil det gå vannrør ut til skolen og tappepunkt til landsbybeboerne.Skolen vil få et nytt skolebygg med plass for en klasse med nye skolepulter. Det skal også bygges et nytt kjøkken og lærerhuset får tilgang til dusj og toalett,ingen selvfølge i Kenya..

De eksisterende skolebygningene har stort behov for vedlikehold så disse vil bli oppgradert.

De sanitære forholdene til elevene vil også bli forbedret,noe som igjen vil gi en bedre hygiene og helse.

Vi vil også støtte innkjøp av skolemateriell, diverse utstyr som fotballer,volleyballer og nett etc.

Helen og Pete i Milgis trust som har bygget opp denne skolen sier den vil bli en av de beste skolene i distriktet.Når dette prosjektet er ferdig i august 2014 håper de på at myndighetene i Kenya kan støtte den videre driften av skolen.

Dette er et stort prosjekt som allerede er i full gang og har et budsjett på  $59000,ca Nok 350000.-.Dette klarer vi 🙂

Vår aller første brønn/vannsystem ble åpnet 21.02.2013 i Samburudistriktet, i landsbyen Masikita.

Les under hvorfor vi valgte akkurat denne landsbyen!

Da er det klart hvilken landsby som får glede av et helt nytt vannsystem!
Vi fikk en lang mail fra Voss foundation med forskjellige landsbyer som hadde behov for rent vann. Det hadde vært flott å hjelpe alle, men det får vi se om vi klarer senere.
Det var en landsby som utpekte seg med en gang…
Vi valgte en landsby som heter Masikita som ligger 30 km nord for Elkanto.
De hadde opplevd angrep fra en stamme som heter Turkanaer og flere familier hadde opplevd å miste noen av sine nærmeste familiemedlemmer eller blitt skadd av skudd.
Landsbyen lever under konstant frykt for å bli angrepet av Turkanaer, men de velger allikevel å bo der.Det kjempes om beiteomeråder for dyrene i distriktet. Hvorfor velger de å bo der med den permanente trusselen for angrep?
Det ligger en helsestasjon der, skole, beite for dyrene og det bor ca.3000 mennesker der. Samt at det kommer mange mennesker dit for å finne beite for sine dyr. De kan komme så langt som 200 km unna. Folket som bor der er utrolig fleksible og ser alltid frem til en ny dag!
Cecilie Malm Brundtland fra Voss Foundation kunne fortelle at denne brønnen vil kunne hjelpe opptil 10000 mennesker i løpet av et år! Det er utrolig flott å vite!